Predstavitev

ECDL EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENSE

EVROPSKO RAČUNALNIŠKO SPRIČEVALO

S pooblastilom CEPIS (Council of European Professional Informatics Societes) je Slovensko društvo Informatika izbralo VLS Computers iz Velenja za enega od izpitnih centrov ECDL v Sloveniji.

Program ECDL, ki so ga začeli razvijati na Finskem je privzela Evropska skupnost in je splošno priznan evropski standard za dokazovanje znanja računalništva. Priznan je tako v državnih upravah držav Evropske skupnosti kot tudi v podjetjih. Evropsko računalniško uporabniško spričevalo je slovenska priredba ECDL, ki obsega osnovno znanje o računalnikih in znanje uporabe splošnih računalniških programov in je namenjeno vsem, ki žele ali potrebujejo potrdilo o znanju za delo z osebnim računalnikom. Vsakdo v Evropski skupnosti, ki pridobi spričevalo ECDL, pridobi s tem tudi "zaposlitveni potni list", ker velja spričevalo ECDL v vseh državah članicah. Tako se imetniku spričevala zelo poveča konkurenčna sposobnost.

Prednosti posameznika in podjetja, ki so se odločili za ECDL
  • Spričevalo je priznano v evropskih državah in drugod po svetu.
  • Spričevalo dokazuje obviadovanje računalniških spretnosti in ne le teoretičnih znanj.
  • Kvalifikacija se ne opredeljuje glede vrste strojne in programske opreme.
  • Imetnik ECDL je sposoben uporabljati osebni računalnik v poslovnem okolju v vsakdanjih situacijah. Preverjanje znanja temelji na praktičnih izkušnjah in manj na teoretičnem znanju.
  • Udeleženci so bolj zainteresirani za samo vsebino in delo na tečaju, ker vedo, da bodo na koncu opravljali preizkus znanja. Pri klasičnem tečaju tega ni. Tako delodajalec običajno ne dobi povratne informacije o tem, kaj so se udeleženci dejansko naučili.

Kar lahko storite danes, ne čakajte na jutri!

V našem izpitnem centru lahko opravite izpite ECDL za pridobitev ECDL spričevala. V sodobno opremljeni učilnici (do 18 slušateljev) se lahko predhodno pripravite za izpite ECDL. Izvajamo delavnice na katerih se lahko temeljito pripravite na izpit. Pri večjih skupinah je po potrebi prisoten tudi asistent.

Imamo tudi sodobno mobilno učilnico (do 15 slušateljev) s katero lahko po dogovoru izvajamo izobraževanje tudi v vaših prostorih.

Samo izobraževanje poteka po učnem načrtu ECDL in zajema vse potrebne veščine, ki jih mora kandidat znati, da lahko uspešno opravi vse izpite ECDL.Vse pravice pridržane © 2010, VLS Computers

ur fake Rolex Submariner watch collection is the best of its kind. In a variety of colors, & featuring various colored bezels, there's surely a replica Submariner for every taste.