IS Železokrivnice

Program Armatura je namenjen računalniško podprtem spremljanju proizvodnje v obratu železokrivnice. Upravljanje proizvodnje železokrivske dejavnosti v gradbeništvu zajema IS od projektiranja armature (CAD), naročanja armature, izdelavo delovnih nalogov opremljenih s črtno kodo, strojne ukaze za izdelavo armature na CNC strojih (CAM), optimizacijo razreza materiala, ovrednotenje dela preko normativov, izdelavo prevoznic izdelane armature za dostavo na gradbišča, dokumente za avtomatizacijo in evidentiranje polaganja armature na gradbiščih, izdelavo računov in situacij za obračune, izdelavo gradbene knjige.

Uporabnost projekta:
 • Za moderna in v prihodnost usmerjena podjetja ali obrate gradbenih podjetij - železokrivnice, ki stavijo na strategijo poslovne odličnosti z uporabo novih tehnologij oziroma se hočejo rešiti problema zastarele tehnologije
 • Stremljenje k izkoriščenosti proizvodnih kapacitet ter povečanju učinkovitosti proizvodnje, želja za sledenjem izdelanih in vgrajenih materialov (montaža armature), od nabave (proizvajalec, šaržne številke in profili), preko izdelave in izdaje do polaganja (delovni nalog, stroji, delavci, vozila)

Funkcionalnosti:
 • Naročanje armature
 • Kreiranje delovnih nalogov z optimizacijo razreza
 • Spremljanje proizvodnje
  • Evidentiranje izdelave
  • Evidentiranje izdaje
  • Evidentiranje polaganja
 • Vodenje zalog surovin
 • Vodenje zalog ostankov
 • Fakturiranje in izstavljanje situacij
 • Prenosi v knjiženje
 • Izdelan katalog palic
 • Izdelani vmesniki v povezavi z osnovnim programom
  • Povezava na šifrant strank in stroškovnih mest na obstoječ IS
  • Zajem XML datoteke z armaturnimi naročili iz ArmCad-a
  • Sinhronizacija izdelanih oznak preko ročnega skenerja
  • Sinhronizacija izdaje preko ročnega skenerja
  • Prenos podatkov v fakturiranje
  • Prenos podatkov v knjiženje
 • Krmiljenje CNC strojev za rezanje in krivljenje armature
 • Izpisi poročil, šifrantov
  • Naročila
  • Delovni nalogi
  • Izdajnice
  • Šarže
  • Situacije
  • Rekapitulacije
  • Obračuni
  • Gradbena knjiga (priloga h knjigi obračunskih izmer)
  • Odvzem vzorcev
  • Normativi, norma ure
  • Poraba materiala po objektih, naročilih in pozicijah
  • Vsi šifranti
  • Katalog palic

Podrobno predstavitev aplikacije si lahko ogledate v obliki PDF datoteke (2,1 MB). Program za ogled PDF datotek, Adobe Reader si lahko brezplačno prenesete tukaj.Vse pravice pridržane © 2010, VLS Computers
tory burch outlet cheap tory burch nfl iphone 4 case cheap ghd straighteners uk tory burch outlet online cheap ghd straighteners cheap ghd cheap tory burch buy ghd nz online