Osnovna sredstva

WinOS, osnovna sredstva  je programski paket, namenjen knjiženju, spremljanju in vodenju osnovnih sredstev.

Področja obdelave - moduli programskega paketa:

 • Evidenca osnovnih sredstev
 • Knjiženje
 • Izračun amortizacije
 • Izdelava temeljnic za GK
 • Analize in poročila

Novosti:
 • Uporabljena sodobna informacijska tehnologija prinaša vrsto novosti, ki se odražajo predvsem v večji prijaznosti do njihovih uporabnikov.
 • Sodobna grafika omogoča kakovostna poročila za kontrolorje in managerje.
 • Izdelava temeljnic za knjiženje v glavno knjigo.
 • Povezljivost s standardnim MS Office okoljem, prenos podatkov v MS Word in MS Excel.
 • Uvoz ali izvoz podatkov za analize ali revizije.

Značilnosti:

 • dinamična nastavitev amortizacijskih mesečnih stopenj (letna, predpisana, pospešena)
 • parametrska nastavitev kontov za izdelavo temeljnic amortizacije

 • izračun mesečne amortizacije
 • evidenca drobnega inventarja
 • zadolžitve drobnega inventarja po osebah

Funkcije programskega paketa

 • Nastavitev in vzdrževanje šifrantov: vrste dogodkov, amortizacijske grupe, nahajališča, povezave kontov za izdelavo temeljnic
 • Otvoritev stanja
 • Knjiženje poslovnih dogodkov - nabave OS in spremembe
 • Seznam osnovnih sredstev
 • Stanje knjiženja po osnovnem sredstvu : otvoritev, nabava, spremembe, amortizacija, revalorizacija

 • Izračun mesečne amortizacije
 • Izpisi in pregledi učinkov knjiženja po kontih, stroškovnih mestih in nahajališčih 
 • Prepis v začetno stanje ob koncu leta
 • Arhiviranje knjižb
 • Restavriranje podatkov s pomočjo arhiva
 • Prepis podatkov za revizijo (ACL)

  Garancija in vzdrževanje

  Za naše računalniške rešitve dajemo časovno neomejeno garancijo. Kupec sklene ob nakupu vzdrževalno pogodbo, s katero izbere raven vzdrževanja.


Vse pravice pridržane © 2010, VLS Computers
tory burch outlet cheap tory burch nfl iphone 4 case cheap ghd straighteners uk tory burch outlet online cheap ghd straighteners cheap ghd cheap tory burch buy ghd nz online