Rafko

winRAFKO, integralni računovodski sistem je integriran programski paket, namenjen izvajanju, spremljanju in vodenju finančnega poslovanja.

Področja obdelave - moduli programskega paketa:

 • Glavna knjiga
 • Saldakonti kupcev
 • Saldakonti dobaviteljev
 • Stroškovno knjigovodstvo
 • Devizno knjigovodstvo
 • Analize in poročila

Novosti:
 • Uporabljena sodobna informacijska tehnologija prinaša vrsto novosti, ki se odražajo predvsem v večji prijaznosti do njihovih uporabnikov.
 • Sodobna grafika omogoča kakovostna poročila za kontrolorje in managerje.
 • Neposredna integracija finančnega knjigovodstva, saldakontov kupcev in dobaviteljev v tolarskih in deviznih zneskih po dnevnih tečajih.
 • Povezljivost s standardnim MS Office okoljem, prenos podatkov v MS Word in MS Excel.
 • Parametrska nastavitev za izdelavo bilanc stanja, izkazov uspeha in finančnih tokov po računovodskih standardih ali internih standardih.
 • Uvoz ali izvoz podatkov za analize ali revizije.
Značilnosti:

 • enkratni vnos dokumentov
 • popolna vsklajenost glavne knjige z analitičnimi knjigovodstvi
 • bilanciranost glavne knjige
 • kumulativna stanja po mesecih za primerjalne analize
 • vpogledi v stanja po kombinacijah podatkov: strankah, stroškovnih mestih, kontih, mesecih, vrstah knjižb
 • pregled pričakovanih prilivov in odlivov
 • pregled dolžnikov s specifikacijo odprtih dokumentov
 • avtomatska delitev skupnih stroškov na osnovi dinamičnih kriterijev
 • avtomatsko knjiženje temeljnic iz drugih aplikacij
 • ohranjanje revizijske sledi

Funkcije programskega paketa

 • Nastavitev in vzdrževanje splošnih šifrantov
 • Ažuriranje, pregled in izpis kontnega načrta in strank
 • Šifrant razporeditve DDV, nastavitve obračuna
 • Ažuriranje,pregled in izpis deviznih tečajnic
 • Knjiženje poslovnih dogodkov - temeljnice
 • Uvoz računov in plačil
 • Knjiženje plačil z zapiranjem računov
 • Knjiženje došlih in izdanih faktur z razporeditvijo DDV in razkontacijo
 • Izpis davčne knjige prejetih in izdanih računov ter obrazca za obračun DDV
 • Zapiranje knjižb
 • Pregled vseh ali odprtih postavk za vse poslovne partnerje za določeno obdobje
 • Revalorizacije odprtih deviznih postavk
 • Fakturna knjiga in izpis virmanov
 • Priprava datoteke virmanov za plačilni promet
 • Pregled in izpis vseh knjižb na določen dan v letu - dnevnik knjiženja
 • Pregled in izpis knjižb v obliki kartic stranka-konto, konto-stranke, konto-stroškovno mesto, stroškovno mesto-konti
 • Pregled in izpis terjatev ter obveznosti po zapadlosti
 • Izpis IOP obrazca in opominov
 • Pregled in izpis zaključnega lista
 • Kontrola bilančnosti
 • Kontrola saldov po zapiranju
 • Parameterske povezave kontni plan - izkazi stanja in uspeha,
 • Izdelava, izpis in pregled tabel izkaz stanja, izkaz uspeha
 • Obračun po stroškovnih mestih
 • Raporeditev fiksnih stroškov procentualno po stroškovnih mestih
 • Prikaz razporeditve fiksnih stroškov na stroškovna mesta brez knjiženja
 • Prenos podatkov v MS Excel
 • Zapiranje razredov 4 in 7
 • Prepis v začetno stanje ob koncu leta
 • Dnevno arhiviranje knjižb
 • Restavriranje podatkov s pomočjo arhiva
 • Prepis podatkov za revizijo (ACL)Vse pravice pridržane © 2010, VLS Computers
tory burch outlet cheap tory burch nfl iphone 4 case cheap ghd straighteners uk tory burch outlet online cheap ghd straighteners cheap ghd cheap tory burch buy ghd nz online